Veiligheid- en gedragsregels

Stiltegebied en rust

 • Hoeve Rott ligt in een stiltegebied en is bestemd voor natuurliefhebbers en rustzoekers. Geluidsoverlast past daar niet bij. Het maken van lawaai buiten uw vakantiewoning is daarom niet toegestaan.
 • Tussen 22 uur en 08 uur dient u de nachtrust van andere gasten en buren te respecteren. Waak ervoor dat uw vertrek en aankomst op het terrein rustig verlopen.
 • Op de wei voor de vakantiewoningen en terrasjes aan de valleikant mag er niet worden gespeeld. De speelplaats is vanuit de parkeerplaats gezien aan de rechterkant. Zorg er voor dat uw kinderen dit ook weten.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.

Schade

Beschadigingen, defecten in de woningen en breuk van serviesgoed dient u ons direct te melden.


Activiteiten bij vertrek

Wij gaan ervan uit dat u uw woning opgeruimd, schoon en heel achterlaat.
Controlelijst bij vertrek:

 • Ligt het beddengoed in de badkamer bij de handdoeken?
 • Is de keuken opgeruimd? Is de vaat schoon of staat de vaatwasser aan?
 • Staat alles weer zoals het stond bij aankomst?
 • Zijn de vuilnisbakken beneden en boven geleegd?
 • Is de woning aangeveegd of gestofzuigd?
 • Heeft u de huissleutel ingeleverd?
 • Heeft u eventuele schade en defecten gemeld?
 • Heeft u nagekeken of u niets heeft achtergelaten?

Veiligheidsregels

 • Mede uit veiligheidsoverwegingen is het verblijf van meerdere personen dan het voor de vakantiewoning overeengekomen aantal niet toegestaan.
 • Op het terrein liggen vijvers en er zijn verblijfsruimten en weiden voor dieren. Deze zijn voor iedereen vrij toegankelijk. In verband met uw eigen veiligheid en die van uw kinderen (verdrinkingsgevaar, bijtende en schoppende pony's) dient u de poorten bij betreding of verlating altijd te sluiten. Het is verboden om met voer of eten de dierenweiden of -stallen binnen te gaan. Informeer alsjeblieft uw kinderen hierover.
 • Het is verboden om fietsen of ander rijdend materieel in uw vakantiewoning te stallen. U kunt deze parkeren in onze kelder.
 • Het is verboden om in de woning of in een andere ruimte van de hoeve te roken. Vanwege brandgevaar is het uitdrukkelijk verboden op de bovenverdiepingen vuur te maken en kaarsen te branden.
 • In iedere woning is een plattegrond aanwezig met de plaats van brandblussers, blusdekens, rookmelders, EHBO-kist en vluchtladder.

Bedrijfsnoodplan

Verantwoordelijkheid huurders in geval van brand of calamiteit

 • Wijs iemand aan die de leiding neemt.
 • Doe ramen en deuren dicht maar sluit ze niet af. Bij een bommelding dient u ze juist te openen.
 • Laat iedereen rustig uw vakantiewoning verlaten. Laat persoonlijke bezittingen achter. Controleer of iedereen buiten is en verlaat als laatste de woning.
 • Meld het voorval direct bij de eigenaar/beheerder (043 455 2273) en beschrijf kort de plaats, grootte en aard van de brand of calamiteit.
 • Laat iedereen naar het volgende verzamelpunt gaan: Bewoners van de vakantiewoningen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 (woningen met de voordeur op de binnenplaats) verzamelen zich op het erf van de overburen op nummer 14. Bewoners van de vakantiewoningen 5, 6 en 7 (aan de vallei) verzamelen zich op de wei aan de dalkant.
 • In verband met de veiligheid van medebewoners en het risico dat de toe- en afvoerwegen geblokkeerd raken voor brandweer, politie en ambulance is het verboden in de auto te gaan zitten, deze te verplaatsen of weg te rijden.
 • De eigenaar/beheerder meldt de brand aan via het alarmnummer 112, stelt een EHBO-kist ter beschikking aan de bewoners, schakelt de elektrische installaties uit en poogt te blussen.