Huurvoorwaarden

U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging, waarvan het daarbij behorende bedrag vooraf op de aangegeven datum betaald moet zijn. Pas als de eerste (aan)betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. Indien de aanbetaling niet voor de aangegeven datum voldaan is, beschouwen wij de reservering als ongeldig.

 1. Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting; dit geldt voor personen vanaf 6 jaar.
 2. De vakantiewoningen worden met een minimum van twee nachten verhuurd. De verhuur van de woning eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 3. Op de vertrekdag dient u de woning op de aangegeven tijd ontruimd te hebben en schoon en heel achter te laten. Voor vertrek controleert u: Ligt het beddengoed in de badkamer bij de handdoeken? Is de keuken opgeruimd? Is de vaat schoon of staat de vaatwasser aan? Staat alles weer zoals het stond bij aankomst? Zijn de vuilnisbakken beneden en boven geleegd? Is de woning aangeveegd of gestofzuigd? Heeft u de huissleutel ingeleverd? Heeft u eventuele schade en defecten gemeld? Heeft u nagekeken of u niets heeft achtergelaten?
 4. Extra overnachtingen: u kunt een week voor uw komst informeren of uw vakantiewoning eerder beschikbaar is. U kunt dan extra bijboeken. Bij weekendverhuur is verlenging van uw verblijf tot donderdag ochtend 10 uur mogelijk tegen de in de prijslijst genoemde tarieven voor extra overnachtingen.
 5. De vakantiewoningen zijn volledig ingericht. Alle bedden zijn eenpersoons en voorzien van een vier seizoenen dekbed (1.40 x 2.20 meter). Het enige dat u hoeft mee te brengen is linnengoed (dekbedovertrek, slopen, hoeslaken, vaat-, hand- en theedoeken). Het gebruik van een dekbedovertrek, een kussensloop en een hoeslaken is verplicht. U kunt deze ook bij ons huren.
 6. Verblijf van meer personen (inclusief kinderen) in een vakantiewoning dan het voor die woning geldende aantal, is niet toegestaan.
 7. De parkeerplaats is alleen bedoeld voor huurders. Het gebruik van meerdere parkeerplaatsen dan het voor de gehuurde vakantiewoning aangegeven aantal kan alleen in overleg met verhuurder.
 8. Het is verboden om fietsen of ander rijdend materieel in de woningen te stallen.
 9. Indien, om welke reden dan ook, de huurder de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, dan is hij aan verhuurder navolgende vergoeding verschuldigd:
  • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
 10. U wordt dan ook geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten, want slechts via een annuleringsverzekering is restitutie van huurgeld mogelijk.
 11. Indien de huurder eerder vertrekt dan de aangegeven datum, wordt geen huurgeld gerestitueerd.
 12. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke is ontstaan tijdens het verblijf op zijn terrein, behalve wanneer die het gevolg is van een tekortkoming, die hem is aan te rekenen.
 13. Het gebruik van het terrein en de daarop gelegen objecten is op eigen risico.
 14. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor schade, die wordt veroorzaakt door het verrichten van handelingen of nalaten daarvan, van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers, voor zover het gaat om schade, die hen kan worden toegerekend.
 15. Huurder, zijn gezinsleden, zijn logés en of de door hem toegelaten bezoekers, zijn gehouden de door de verhuurder gestelde aanmeldingsverplichtingen, veiligheids- en gedragsregels na te leven. U mag buren en medegasten geen overlast bezorgen en dient elkaar met respect, tolerantie en begrip te behandelen. Bij twijfel dient u de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.
 16. Verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.
 17. Verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde woning en faciliteiten, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht en bij storingen in de installatie, waarvoor huurder verantwoordelijk is.
 18. Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Heeft u nog vragen of is er iets onduidelijk? Neem dan even contact met ons op

Contact opnemen